Opis produktu

500 W mocy szytowej (2 x 30 W sinus)