Szczelinomierz- wskaźnik rozwarcia rys

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Szczelinomierze

Opis produktu

Rysy i pęknięcia w kompozycjach budowlanych są zjawiskiem szczególnie powszechnym. Tego typu uszkodzenia występują zarówno w kompozycjach murowych, jak i betonowych (żelbetowych i sprężonych).

Wskaźnik rozwarcia rys, pozwala na pomiar zmiany rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach. Urządzenie można w dodatku wykorzystywać do pomiaru zmian szerokości dylatacji. Po zainstalowaniu wskaźnika nie tylko wiemy, iż szerokość rysy ulega zmianie,także, co najważniejsze ile ta zmiana wynosi. dzięki czemu taki pomiar zezwala na racjonalną ocenę stanu technicznego badanego elementu konstrukcji.

Wszystkie części wskaźnika produkowane są ze stali rdzoodpornej co sprawia, iż są w pełni odpo­rne na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Urządzenia te mogą zatem być używane z powodzeniem równocześnie we wnętrzu, jak i na zewnątrz obiektu.

Budowa

1) płytka dolna z podziałką noniusza: poziomą (6), a także pionową (5)

2) płytka górna z podziałką milimetrową: poziomą (7, 8) oraz pionową (9)

3,4) otwory na kotwy mocujące

5) pionowa podziałka noniusza

6) pozioma podziałka noniusza

7) pozioma podziałka mm

8) druga pozioma podziałka mm

9) pionowa podziałka mm


wykorzystanie

Wskaźnik pozwala na pomiar szerokości rozwarcia rys w dwóch prostopadłych kierunkach. W pewnym zakresie pomiarowym osiągalne jest też wyznaczenie kąta obrotu pomiędzy dwoma częściami wskaźnika.

Odczyt wartości dodatnich

Odczyt wartości dodatnich na skali wskaźnika jest czynnością prostą, która nie powinna sprawiać żadnych trudności. Zasada działania czujnika jest analogiczna do działania suwmiarki. Noniusz umieszczony pod każdą podziałką milimetrową umożliwia odczyt wartości z dokładnością do 0,05 milimetra. Wartości całkowite należy odczytywać względem zera znajdującego się po lewej stronie podziałki noniusza.

Odczyt wartości ujemnych (po lewej stronie zera)

Wartości całkowite odczytuje się względem zera umieszczonego po lewej stronie noniusza (jak dla wartości dodatnich). Ułamkowe części milimetra należy odczytywać względem zera umieszczonego po prawej stronie noniusza

Odczyt kąta obrotu

Jeżeli wyróznionia odczytane z górnej (7) i dolnej (8) podziałki różnią się to oznacza to, że części wskaźnika obróciły się względem siebie. Kąt obrotu (w poziomach) wyznaczyć można z zależności:

tg((p)=(G - D)/40

Montaż wskaźnika

W zależności od podloża na którym wskaźnik ma zostać zamocowany realne są następujące sposoby konstrukcji:

A) KLEJENIE - Na trafnie trwałym podłożu takim jak beton, cegły, kamień, metal

B) MONTAŻ NA KOŁKI - Na podłożu nie zezwalającym na stabilne przyklejenie wskaźnikatakim jak stare cegły, piaskowiec, tynk

C) MONTAŻ NA KOŁKI przez dopełniające uchwyty montażowe - gdy wymagane jest przesunięcie punków montażowych

INSTALACJA WSKAŹNIKA ROZWARCIA RYS

Fot. 1. Przygotowanie podłoża - skucie tynku

Fot. 2. Wytrasowanie położenia otworów pod kotwy chemiczne - osiągalne jest umieszczenie kotew w dowolnych otworach wskaźnika

Fot. 3. Wiercenie otworów (wiertło 8mm, głebokość otworów min. 65mm)

Fot. 4. Usunięcie zwiercin z otworów

Fot. 5. Wprowadzenie do otworów kompilacji żywicznej

Fot. 6. Uszorstnienie kotew

Fot. 7. Widok punktu pomiarowego po zainstalowaniu wzornika z kotwami

Fot. 8. Montaż płytek ustalających do wklejonych kotew

Fot. 9. Widok wskaźnika po zainstalowaniu