Opis produktu

Szczelinomierz prosty

Ten prosty przyrząd pomiarowy jest w szczególności używany do kontroli zmian na ścianach - rysach, delatacjach, łączeniach.

Szczelinomierz mierzy zmiany w szerokości rys czy delatacji - jest utworzony z dwóch zachodzących na siebie i ruchomych części z tworzywa sztucznego.

Górna płyta przedstawia siatkę, natomiast dolna ma skalę w milimetrach, zarówno poziomo jak i pionowo. Przesuwając się wraz ze zmianą szerokości rysy płytki przesuwają się wobec siebie dzięki czemu możemy zaobserwować i zmierzyć zakres zmiany.

Szczelinomierze są stosowane w budynkach o naruszonej strukturze, starszych - o złej kondycji i na budowlach inżynieryjnych.