Opis produktu

wytworzona ze stali rdzoodpornej suwmiarka z odczytem zegarowym. Umożliwia pomiary wewnętrzne, zewnętrzne, pomiar głębokości i wysokości. Precyzyjność pomiaru 0,02 mm.