Opis produktu

Spawarki inwertorowe są produktami technologicznie zaawansowanymi dedykowanymi do spawania łukowego elektrodą otuloną (metoda MMA). Spawarki inwertorowe są nowym typym spawarek, wytwarzających konieczne wartości prądowe przy pomocy układów elektronicznych.

charakteryzują je niewiele znaczące wymiary, niska waga, obszerna wydajność, szeroki zakres zastosowania, szczególnie prawidłowe efekty spawania i pokaźna mobilność transportowa. Spawarka, model DESi150BT asygnowana jest do spawania ręcznego elektrodami otulonymi takich materiałów jak stale węglowe, konstrukcyjne oraz żeliwa.

Można nią pracować z zastosowaniem elektrod o średnicach od 1,6 mm do 4,0 mm, w zależności od zadanego prądu spawania, potrzeb i rodzaju realizowanej operacji za pomocą spawarki. Urządzenie przystosowane jest do zasilania o napięciu 230V ~ 50 Hz (jednofazowe).W jej budowie użyto tranzystory IGBT (ang.

Insulated Gate Bipolar Transistor) - tranzystor bipolarny z izolowaną bramką. Jest to element półprzewodnikowy mocy wykorzystywany w przekształtnikach energoelektronicznych. Łączy mocne strony dwóch typów tranzystorów: łatwość sterowania tranzystorów polowych i wysokie napięcie przebicia, a także szybkość przełączania tranzystorów bipolarnych.

zastosowanie tranzystorów IGBT w spawarce powoduje, że urządzenie osiąga dużą efektywność przy niewielkich gabarytach i niewielkiej masie w stosunku do spawarek z obwodami mocy opartymi o inne technologie....