Opis produktu

Samochodowa Przetwornik Napięcia 12V/230V 75/150W + Port USB 5V.
...