Ford 5W-30 Formula F 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis produktu

Oryginalny olej silnikowy Forda! Nastę pca oleju silnikowego Ford Formula E. Specyfikacja 913C zawiera oczekiwania dotyczą ce zmniejszenia zuż ycia paliwa o 0,5% w poró wnaniu z wycofywaną specyfikacją 913B (dawniej Formula E).

5W-30 Formula F jest olejem silnikowym najnowszej produkcji, oszczę dzają cym paliwo i cechują cym się niskim tarciem. Adekwatna efektywnoś ć w silnikach charakterystycznych i wielozaworowych – adekwatny do wielu pojazdó w Forda.

Wyją tki: Ford KA od rocznika 08.2008 z silnikiem benzynowym lub wysokoprę ż nym, Ford Galaxy 1,9 TDI i Ford Focus RS od rocznika 03.2009. Parametry produktu: Obniż a tarcia w silniku oraz zuż ycie paliwa wspaniał a jakoś ć ochrony i oczyszczania silnika Wybitne wł aś ciwoś ci smarowne gwarantują mał e obcią ż enie Twojego silnika, zwł aszcza w fazie zimnego rozruchu Redukuje iloś ć CO2 emitowaną poprzez Twó j pojazd Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA A5/B5 Ford WSS-M2C913-C (gromadzi WSS-M2C913-A i WSS-M2C913-B)