• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis produktu

Wybierają c Castrol EDGE czerpiesz korzyś ci zwią zane z naszym najszczególniejszym olejem silnikowym. Dzię ki dodatkowi TITANIUM FST™ podwoiliś my gruboś ć filmu olejowego żeby zapobiec jego zrywaniu i obniż yć tarcie.Castrol EDGE 5W-40, dzisiaj z sił ą TITANIUM FST™ atuty Wysokowydajny olej silnikowy do postępowych samochodó w z silnikami benzynowymi i wysokoprę ż nymi zniża osady (szlam i laki) optymalny do użytkowania w szerokim przedziale temperatur zagwarantuje wysokie bezpieczeń stwo smarowania i ochronę przed zuż yciem Uż ywany ró wnież w samochodach osobowych Opla, wymagają cych zgodnoś ci ze specyfikacją Dexos 2, GM-LL-A-025 lub GM-LL-B-025 Speł nia albo przewyż sza specyfikacje producentó w SAE 5W-40 ACEA C3 API SN/CF VW 502 00 / 505 00 / 505 01 BMW Longlife-04 Aprobata MB 229.31 / 229.51 / 226.5 Ford WSS-M2C917-A Renault RN0700/0710 Fiat 9.55535-S2 GM dexos2 GM LL-A-025 or LL-B-025 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e powodować dł ugotrwał e krzywdzące skutki dla organizmó w wodnych.