• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe części motocyklowe

Opis produktu

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 - olej pó ł syntetyczny cechy: TRIZONE Technology™ Formuł a Race Derived Do motocykli o sportowych osią gach gwarantuje wyją tkowe przyspieszenie Castrol Power 1 Racing 4T – zagwarantuje wyją tkowe przyspieszenie i zwię ksza skutecznoś ć, a także moc silnika.

Castrol Power 1 Racing 4T z formuł ą Power Release produkowany został z myś lą o innowacyjnych 4-suwowych silnikach motocyklowych i kierowcach poszukują cych maksymalnych doznań w trakcie jazdy. Wersja 10W-30 dedykowana jest do najnowszych modeli japoń skich.

Castrol Power 1 Racing 4T – nowa formuł a powstał a w oparciu o dł ugoletnie doś wiadczenie firmy Castrol w wyś cigach motocyklowych, któ re z sukcesem przeniesiono na drogi. Ró wnież w skrajnych warunkach powstaje wyją tkowo trwał y film ochronny i ulega redukcji tarcie wewnę trzne, co przyczynia się do ulepszonej sprawnoś ci i wię kszego przyspieszenia.

Olej przetestowano, by udowodnić wyją tkowe przyspieszenie i dopełniającą efektywnoś ć. TRIZONE Technology™ marki Castrol gwarantuje ponadto wyją tkowe osią gi w ró ż norodnych obszarach uż ytkowania postępowych motocykli.

Specyfikacje: API SL JASO MA2