Opis produktu

Pompa płynu chłodzącego silnik z uszczelką producenta NTY do samochodu Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 CRD 2005-2010 cena za 1 szt.zamiennik dla:CHRYSLER 68087367AA; 68047688AAGRAF PA992MATELLI 24-0992QUINTON HAZEL QCP3659D1M053TTEVR65164HP401916P1521.Układ chłodzenia pełni nad wyraz ważną rolę.W lecie układ chłodniczy zabezpiecza silnik przed przegrzaniem.

Zimą – gwarantuje optymalną temperaturę pracy, ogrzewa przedział pasażerski samochodu i podgrzewa niektóre komponenty wyposażenia dopełniającego – takie jak na przykład reduktor w instalacji gazowej. Bezustanny obieg cieczy chłodzącej wymusza pompa cieczy.

Problemem są z reguły wycieki płynu spod uszczelnień pompy lub głośna praca jej ułożyskowania. Obu przypadków nie wolno lekceważyć, lecz też nie oznaczają gwałtownej przerwy w podróży. Po prostu – w miarę możliwości trzeba je jak najszybciej wyeliminować wymieniając pompę na nową.

Ubytki płynu kończą się przegrzaniem układu a hałas łożysk - zatarciem pompy co może prowadzić do zerwania paska który ją napędza. Instrukcja montażu pompy cieczy chłodzącej.UWAGA!Pompy cieczy chłodzącej powinny byd montowane tylko w wyspecjalizowanych zakładach!Nie obracad kołem pasowym nowej pompy!

Obracanie kołem albo wirnikiem na sucho może uszkodzić mechanicznie uszczelniacz pompy co powoduje wyciek płynu.1. Przed wymontowaniem starej pompy przepłukad układ chłodzenia w celu usunięcia zabrudzeń i ewentualnie innych komponentów obecnych w układzie (istniejące skażenia w płynie chłodniczym mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie pompy wodnej).2.

Po wystygnięciu silnika wypuścid płyn z układu chłodzenia.3. Wymontować starą pompę oraz starannie wyczyścid powierzchnię mocowania pompy z pozostałości starej uszczelki i innych zanieczyszczeń.4. Założyć nową uszczelkę na nową pompę.5.

Zamontować nową pompę dokręcając śruby po przekątnej momentem dokręcania zgodnym z instrukcją producenta samochodu.6. Założyć pasek rozrządu i napiąć go zgodnie z zaleceniami producenta samochodu (niewłaściwe napięcia pasa może spowodować uszkodzenie pompy wodnej).7.

Napełnić układ chłodniczy płynem zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.8. Odpowietrzyć układ chłodzenia by zapewnid pełne wypełnienie chłodnicy, pompy wodnej i silnika płynem chłodniczym.9. Sprawdzić ponownie napięcie pasa napędzającego pompę.

Upewnić się że jest właściwy poziom płynu....