Total QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W40
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Total Quartz 9000 ENERGY 5W-40 - wysokiej jakoś ci olej silnikowy do silnikó w benzynowych i Diesla w samochodach osobowych.Proszę zwró cić uwagę na ró ż nice mię dzy serią Quartz i Quartz ENERGY- oleje serii ENERGY nie posiadają dopuszczenia PSA.zastosowanie: QUARTZ 9000 ENERGY został wykonany w technice plastikowej TOTAL, nadaje się genialnie do sportowego stylu jazdy w każ dych warunkach (autostrady, kró tkie odcinki) pasuje do uż ytku poprzez cał y rok, nawet przy najniż szych temperaturach QUARTZ 9000 ENERGY wydł uż a okresy pomię dzy zamianami oleju Wł asnoś ci: nieprzeciętn a pł ynnoś ć w niskich temperaturach zapewniaja bezpieczny zimny start przy niewielkim zuż yciu czę ś ci ruchomych wyjątkowo jednostajna powł okę smarna, nawet przy wysokich temperaturach roboczych najkorzystniejsza ochrona przed zuż yciem jednostek mechanicznych gwarantuje dł ugą ż ywotnoś ć silnika korzystne wł aś ciwoś ci czyszczą ce umoż liwiają wydł uż enie okresó w pomię dzy podmianami oleju Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA A3/B4 API SM/CF VW 501.01/502.00/505.00 MB 229.1/229.3/229.5 BMW Longlife-01/Longlife-98 Porsche A40