Mobil 1 SUPER 2000 X1 10W-40 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 10W40
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

kolekcja ś rodkó w smarnych Super 2000 to wysokiej jakoś ci oleje silnikowePremium, któ re doskonał ą ochronę i poziom efektywnoś ci. Wł asnoś ci i zalety: Produkty Mobil Super 2000 zapewnia osią gnię cie najkorzystniejszej efektywnoś ci pojazdu.

Mobil Super 2000 X1 10W-40 zagwarantuje: genialną ochronę przed zuż yciem rewelacyjn ą czystoś ć silnika znakomit ą ochronę w wysokich temperaturach świetn a ochrona w niskich temperaturach użycie: Mobil Super 2000 X1 10W-40 dedykowany jest do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych silnikø w Diesla i zagwarantuje ochronę, któ ra wykracza poza konwencjonalne oleje mineralne.

Polecamy Mobil Super 2000 X1 10W-40, zwł aszcza jeś li silnik jest naraż ony na wyż sze obcią ż enia. Prawie wszystkie technologie silnikó w benzyna i Diesel do jazdy autostradą i jazdy po mieś cie normalne i niełatwe warunki jazdy silniki o wysokiej produktywnoś ci Należ y przestrzegać instrukcji obsł ugi swego pojazdu w odniesieniu do zalecanej lepkoś ci oleju silnikowego i specyfikacji Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA A3/B3 API SL/SJ/CF VW 501.01/505.00 MB 229.1