Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W30
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 – nastę pca oleju ELF SOLARIS FE 5W-30 Niskopopioł owy, wysokowydajny olej silnikowy do samochodó w osobowych Renault z silnikami wysokoprę ż nymi najnowszej generacji, posiadają cymi systemy koń cowej obró bki spalin.

zastosowania: Specjalnie opracowany do najnowszej generacji silnikó w wysokoprę ż nych Renault, odpowiadają cych wartoś ciom emisji EURO IV i EURO V. Umoż liwia najdł uż sze interwał y wymiany oleju. Optymalizuje ż ywotnoś ć instalacji wydechowych (np.

filtra czą stek stał ych). Optymalny takż e do skrajnych styló w jazdy i duż ych wahań temperatury. Wł aś ciwoś ci: W sposó b stosowny chroni silnik przed zuż yciem i szlamem. Skrupulatnie skomponowana formulacja dostosowuje olej silnikowy do temperatury otoczenia, umoż liwiają c najkorzystniejsze smarowanie silnika w trakcie zimnego rozruchu i jednostajny film ochronny w skrajnie wysokich temperaturach.

dokładnie wybrane syntetyczne oleje podstawowe umoż liwiają niewielkie zuż ycie paliwa. Progresywna formulacja „ Low SAPS“ gwarantuje optymalne warunki dla instalacji koń cowej obró bki spalin, zwł aszcza dla filtra czą stek stał ych.

Specyfikacje/Dopuszczenia: ACEA C4 (poziom C3) Renault RN 0720 (dopuszczenie dla silnikó w Diesla z filtrem czą stek stał ych, opró cz silnikó w 2.2 dCi, G9T)