Elf Evolution 900 NF 5W-40 4 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W40
  • Pojemność: 4 l

Opis produktu

ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 – nastę pca oleju ELF EXCELLIUM NF 5W-40Zastosowania: Wysokowydajny ś rodek smarują cy, opracowany na bazie technologii syntezy koncernu ELF, do silnikó w samochodó w osobowych z każ dą techniką wtrysku.

również do lekkich pojazdó w uż ytkowych, odpowiadają cych specyfikacjom. Optymalny do każ dego stylu jazdy, duż ych wahań temperatury, jazdy cią gł ej i/lub w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się.

Opracowany w celu sprostania przedł uż onym interwał om zamiany oleju, dozwolonym przez producentó w. Wł aś ciwoś ci: zagwarantuje najszybsze smarowanie cał ej mechaniki silnika, takż e w najniż szych temperaturach.

kombinacja dodatkó w uszlachetniają cych gwarantuje najkorzystniejszą ochronę przed korozją i maksymalną moc silnika. Śladowe zuż ycie silnika przez cał y okres eksploatacji. Umoż liwia osią gnię cie maksymalnej czystoś ci silnika, bez osadó w.

Specyfikacje/Dopuszczenia: ACEA A3/B4 API SL/CF VW 502 00, 505 00 Dopuszczenie MB 229.3 Porsche A40 (zł oż ono wniosek) TOTAL poleca używanie w przypadku specyfikacji: BMW Longlife 98 GM-LL-A/B-025 Fiat 9.55535-H2