Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W40
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF – Nastę pca oleju Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4 Castrol Magnatec 5W-40 DPF, przeznaczony do najnowocześ niejszych silnikó w Diesla, ł ą czy inteligentne czą steczki z nowoczesną syntezą HC.

stosowany w wielu modelach VW, Audi, Seata, Š kody, Mercedes-Benz, BMW/Mini, Toyoty, Hondy, Forda, a także Fiata – należ y przestrzegać zaleceń solidnego producenta. Czą steczki Magnatec przylegają do metalowych powierzchni silnika zapewniają c dopełniającą ochronę podczas krytycznej fazy rozruchu Dzię ki niskopopioł owym dodatkom uszlachetniają cym nadaje się zwł aszcza do silnikó w z filtrem czą stek stał ych, ró wnież niefabrycznym Wspiera dział anie DPF, przedł uż a skutecznoś ć filtra i poprawia produktywnoś ć silnika Redukuje zuż ycie paliwa w poró wnaniu z konwencjonalnymi olejami silnikowymi Przetestowany w silnikach z turbodoł adowaniem.

nadaje się zwł aszcza do silnikó w wysokoprę ż nych z wtryskiem bezpoś rednim, wyposaż onych w innowacyjną technologię Common-Rail. Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA C3 API SM/CF VW 502 00/505 00/505 01 Dopuszczenie MB 229.31 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C 917-A Fiat 9.55535 S2 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.