Castrol EDGE Titanium FST Turbo Diesel 5W-40 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 5W40
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Wybierają c Castrol EDGE czerpiesz korzyś ci zwią zane z naszym najszczególniejszym olejem silnikowym. Dzię ki dodatkowi TITANIUM FST™ podwoiliś my gruboś ć filmu olejowego aby zapobiec jego zrywaniu i obniż yć tarcie.Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40, dzisiaj z sił ą TITANIUM FST™ atuty zagwarantuje ochronę przed zuż yciem postępowym silnikom turbodiesel Utrzymuje w czystoś ci filtr czą stek stał ych zapobiega krzywdzącym osadom w silniku dzię ki progresywnej technice hydrosyntetycznej zagwarantuje najdł uż sze interwał y serwisowania w pojazdach BMW oraz MercedesSpeł nia lub przewyż sza specyfikacje producentó w SAE 5W-40 ACEA C3 API SN/CF VW 502 00/ 505 00 / 505 01 BMW Longlife-04 Aprobata MB 229.31/ 229.51/ 226.5 Meets Ford WSS-M2C917-A Renault RN0700/0710 Meets Fiat 9.55535-S2 GM dexos2 GM LL-A-025 GM LL-B-025 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e powodować dł ugotrwał e szkodliwe skutki dla organizmó w wodnych.