Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 5 Litr Pojemnik

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 0W30
  • Pojemność: 5 l

Opis produktu

Wybierają c Castrol EDGE czerpiesz korzyś ci zwią zane z naszym najszczególniejszym olejem silnikowym. Dzię ki dodatkowi TITANIUM FST™ podwoiliś my gruboś ć filmu olejowego aby zapobiec jego zrywaniu i obniż yć tarcie.Castrol EDGE 0W-30, teraz z sił ą TITANIUM FST™ zalety Maksymalna efektywnoś ć Maksymalna moc silnika – ró wnież w arcytrudnych warunkach udoskonala wydajnoś ć silnika, co sprawdzono w niezależ nych testach niezrównana ochrona w najró ż norodniejszych warunkach jazdy i temperatury Redukuje osady w silniku, udoskonalają c jego zdolnoś ć reagowania Speł nia lub przewyż sza specyfikacje producentó w SAE 0W-30 ACEA C3 API SN VW 502 00 / 505 00 BMW Longlife-04 Aprobata MB 229.31 / 229.51 Renault RN0700/0710 GM dexos2® Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e powodować dł ugotrwał e destrukcyjne skutki dla organizmó w wodnych.