• Producent:
  • Kategoria: Oleje silnikowe
  • Klasa lepkości: 0W40
  • Pojemność: 1 l

Opis produktu

Opró cz produktó w znanej kolekcji Castrol EDGE FST otrzymają pań stwo u nas wybrany asortyment olejó w Castrol EDGE Professional. Oleje silnikowe Castrol EDGE Professional opracowane pierwotnie specjalnie dla autoryzowanych warsztató w naprawczych i salonó w samochodowych są nastę pcą znanej serii Castrol SLX.

Wszystkie oleje Castrol EDGE Professional mają, w zależ noś ci od przeznaczenia, specjalne rekomendacje producentó w czę ś ci fabrycznych/oryginalnych.Castrol EDGE Professional A3 0W-40 jest wysokowydajnym olejem silnikowym o niskim tarciu, wyprodukowanym w jakoś ci hydrosyntetycznej.

Castrol EDGE Professional z technologią Fluid Strength Technology TM jest najmocniejszą i najistotniej zaawansowaną gamą olejó w Castrol.Lekkobież noś ć zniża tarcia w silniku, zapewniają c wyraź ny wzrost mocy silnika i wyraźnie mniejsze zuż ycie paliwa.

Olej zachowuje najwyż szą czystoś ć dzię ki mikrofiltracji Castrol. Jego ś wiecą cy w ś wietle UV, fluorescencyjny odcień stanowi cechę autentycznoś ci, zapewniają cą ł atwe rozpoznanie towaru gamy Castrol EDGE Professional Premium.Castrol EDGE Professional A3 0W-40 nadaje się do silnikó w samochodó w, wymagają cych ś rodka smarnego zgodnego ze specyfikacją ACEA A3/B4 lub API SN/CF o lepkoś ci lekkobież nej 0W-40.pasuje zwł aszcza do samochodó w z napę dem na gaz LPG i CNG!zalety: Castrol Fluid Strength TechnologyTM daje cienki i jednostajny film olejowy gwarantują cy najmniejsze zuż ycie i maksymalną moc silnika.

Castrol EDGE Professional redukuje do 40% lepiej tarcia w silniku i zachowuje swą niezwykł ą wydajnoś ć o 40% dł uż ej najlepsze produkty konkurencyjne. Maksymalnie obniż a zuż ycie paliwa dzię ki lekkobież nej lepkoś ci 0W-40.

Niepokonany w ochronie przed zuż yciem w każ dych warunkach. Dzię ki cał kowicie syntetycznej bazie olejowej i pierwszorzę dnej klasie lepkoś ci nadaje się szczegó lnie do silnikó w z napę dem na gaz LPG i CNG!

Dopuszczenia i specyfikacje: ACEA A3/B3/B4 API SN/CF BMW LL 01 MB 229.3 MB 229.5 VW 502.00/505.00 Porsche A40 Meets Ford WSS-M2C937-A PSA Approval B71 2296