Yato Mikrometr 0-25mm z wyświetlaczem cyfrowym yt-72305 - zyskaj rabat 30 zł

chwilowy brak towaru

  • Producent: Yato
  • Kategoria: Mikrometry

Opis produktu

dane techniczne
Zakres pomiarowy: 0 - 25 mm
Rozdzielczość: 0,001 mm / 0,00005 cali
precyzyjność: ±0,002 mm / ±0,0001 cala
Siła pomiaru: 5 - 10 N
wyświetlacz: ekran ciekłokrystaliczny LCD
pobór prądu: ≤ 35 μA
Zasilanie: jedna bateria srebrowa 1,55V, wariant SR44
Temperatura robocza: 5OC - 40OC / 41OF - 104OF
Temperatura przechowywania: -20OC ÷ 60OC / -4OF ÷ 140OC
Wpływ wilgotności: bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej Przeznaczenie / użycie Do wykonywania precyzyjnych pomiarów i prostego odczytywania w zakresie od 0 do 25 mm. Sposób zastosowania Przygotowanie do pracy:
- Oczyścić powierzchnie pomiarowe i prowadnicę. Do tego celu zastosować szmatki bawełnianej. Nie używać rozpuszczalników lub kwasów.
- Sprawdzić położenie zerowe w tym celu, zetknąć powierzchnie pomiarowe kręcąc jedynie przy pomocy pokrętła sprzęgła ciernego. Następnie nacisnąć i przytrzymać poprzez ok. 2 sekundy przycisk opisany ON/OFF•••SET", aż do wyzerowania wyznaczonia.
- Sprawdzić, czy wszystkie przyciski, przełączniki i wyświetlacz działają poprawnie.


Podstawowe metody pomiarowe:

1. Pomiar bezwzględny
- Poluzować zacisk ustalający.
-Włączyć urządzenie naciskając przycisk „ON". Wybrać jednostkę pomiarową naciskając i przytrzymując przez ok. 2 sekundy przycisk „ABS/INC•••UNIT". Za każdym razem wynik pomiaru będzie naprzemiennie wyświetlany w calach albo milimetrach. Wynik w calach jest opisany przy pomocy symbolu „in" widocznego na ekranie wyświetlacza.
Wcisnąć przycisk „ABS/INC•••UNIT" aż do ukazania się symbolu „ABS" na wyświetlaczu.
- Rozsunąć powierzchnie pomiarowe na odległość nieco pokaźniejszą niż mierzony przedmiot.
- Następnie obracając przy pomocy pokrętła trzpienia ustawić zgrubnie, a następnie kontynuować przykręcanie obracając pokrętło sprzęgła ciernego. Przestać dokręcać gdy zadziała sprzęgło.
- Odczytać wynik pomiaru z wyświetlacza.

2. Pomiar względny
Zasada pomiaru odpowiada opisanej powyżej, ale pomiar względny służy do porównania dwóch wymiarów.
- Po naciśnięciu przycisku „ABS/INC•••UNIT", zostanie wyzerowane wyznaczonie, a na wyświetlaczu będzie widoczny symbol „INC". Po dokonaniu ponownego pomiaru można odczytać różnicę rozmiarów.

Na wyposażeniu mikrometru znajduje się kulka stalowa w gumowym mocowaniu umożliwiającym montaż na powierzchni pomiarowej mikrometru. Usprawnia ona pomiar składników o nieznacznej powierzchni. Po jej założeniu należy wyzerować wyznaczonie wg procedury opisanej powyżej.
Uwaga! Zalecane jest zamocowanie mierzonego elementu albo mikrometru przed rozpoczęciem pomiaru. Pozwoli to osiągnąć największą staranność pomiarową. Zalecane jest też by przeprowadzić kilka pomiarów, tak żeby uzyskać średnią arytmetyczna wyników. Właściwości
  • Waga [g]: 475
  • Materiał: aluminium, stal węglowa
  • typ: Ręczna