Opis produktu

Model: mini kuchenka; wariant: kuchenka jednopalnikowa; rodzaj paliwa: gaz; Kompatybilność kartuszy: CV 300 Plus, CV 470 Plus; liczba podpór: 4; efektywność (Watt): 1230 W; Paliwo: 90 g/h; Waga: 180 g; detale: Boiling time for 1 litre of water: 5 min.

15 sec., Burn time (with cartridge CV 300 Plus): 2 hours 30 min., Burn time (with cartridge CV 470 Plus): 4 hours 30 min., Measures: ø 13 x 9 cm