Materiałoznawstwo odzieżowe. Ćwiczenia laboratoryjne (2004)

chwilowy brak towaru

  • Producent: Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu
  • Kategoria: Książki motoryzacyjne
  • Oprawa: miękka
  • Autor: Pawłowa Maria
  • Ilość stron: 192
  • Rok wydania: 2004

Opis produktu

Jednym z rutynowych obowiązków inżyniera jest planowanie i dokonywanie pomiarów rozmaitych wielkości fizycznych, nadzorowanie dobrześci realizowania takich pomiarów poprzez podległy personel, i przetwarzanie i porównywanie uzyskanych wyników z przyjętymi standardami lub wartościami przewidywanymi. Dlatego każdy student uczelni technicznej powinien poznać podstawy techniki wykonywania prac laboratoryjnych, w tym zasad obowiązujących w metrologii.
Umiejętność krytycznego traktowania rezultatów pomiarów będących podstawą dalszego wnioskowania, jest niezbędna dla efektywnego działania zawodowego, zdobywania autorytetu wśród podwładnych i przełożonych, a tym samym osobistego powodzenia życiowego.
Niniejszy skrypt powinien ułatwić zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a w połączeniu z realizowanymi pomiarami laboratoryjnymi pokazać użyteczne aspekty tego typu pracy, nieraz pozostającej w cieniu. Skrypt ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów, które w programie nauczania zawierają materiałoznawstwo odzieżowe albo obuwnicze. Oprócz zbioru sposobów wykonania typowych oznaczeń laboratoryjnych, gromadzi części statystyki ukazujące metody matematycznej obróbki informacji i weryfikacji hipotez statystycznych. W skrypcie użyto słownictwo zgodne z ogólnymi zasadami obliczania i wyrażania nie¬pewności pomiaru i obowiązującymi normami.

SPIS TREŚCI
WSTĘP
Część I. Wiadomości ogólne
1. Prowadzenie notatek laboratoryjnych
2. Rachunki przybliżone i uproszczone
3. Pobieranie próbek
4. Podstawowe jednostki fizyczne
5. Wyniki pomiarów
6. Obliczanie błędów pomiarów
7. Zastosowanie testu t-Studenta
8. Kwalifikowanie dostaw
9. Korelacja-regresja
Literatura

Część II. Badania włókien, przędz i tkanin konfekcyjnych
Badania włókien przędzy i nici
Ćwiczenie 1. Identyfikacja włókien
Ćwiczenie 2. Wilgotność włókien i materiałów włókienniczych
Ćwiczenie 3. Wyznaczanie masy liniowej przędzy metodą pasemkową
Ćwiczenie 4. Wyznaczanie liczby skrętów metodą doprowadzenia
do równoległości
Ćwiczenie 5. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przędzy i nici
Ćwiczenie 6. Wyznaczanie stopnia czystości przędzy
Ćwiczenie 7. Wyznaczanie szwalności nici
Badanie dzianin i dzianin
Ćwiczenie 8. Wyznaczanie wymiarów liniowych dzianin i dzianin
Ćwiczenie 9. Pomiar grubości dzianiny
Ćwiczenie 10. Wyznaczanie masy liniowej, masy powierzchniowej
i gęstości pozornej tkaniny
Ćwiczenie 11. Odtwarzanie splotów tkackich
Ćwiczenie 12. Ustalanie prawej strony dzianiny
Ćwiczenie 13. Wyznaczanie kierunku układów nitek
Ćwiczenie 14. Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku
Ćwiczenie 15. Wyznaczanie wrobienia nitek osnowy i wątku
Ćwiczenie 16. Wyznaczanie liczby rządków i kolumienek w dzianinach
Ćwiczenie 17. Ustalanie prawej strony dzianiny albo dzianiny
i wyznaczenie kierunku układu nitek
Ćwiczenie 18. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na rozerwanie
Ćwiczenie 19. Wyznaczanie wytrzymałości dzianin na przebicie kulką
Ćwiczenie 20. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na wypychanie
Ćwiczenie 21. Wyznaczanie wytrzymałości tkanin na rozdzieranie
Ćwiczenie 22. Wyznaczanie sztywności zginania
Ćwiczenie 23. Wyznaczanie wytrzymałości połączeń szytych materiałów
tekstylnych przy prostopadłym kierunku działania siły
Ćwiczenie 24. Wyznaczanie wytrzymałości połączeń szytych materiałów
ubraniowych przy wzdłużnym kierunku działania siły
Ćwiczenie 25. Wyznaczanie przesuwalności nitek w szwie
Ćwiczenie 26. Wyznaczanie wytrzymałości w kierunku wzdłużnym
szwów występujących w wyrobach dziewiarskich
Ćwiczenie 27. Wyznaczanie odporności tworzyw tekstylnych
na ścieranie
Ćwiczenie 28. Wyznaczanie niepodatności napilling
Ćwiczenie 29. Wyznaczanie układalności wielokierunkowej
wyrobów konfekcyjnych
Ćwiczenie 30. Wyznaczanie wytrzymałości na mięcie metodą walca
Ćwiczenie 31. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza
Ćwiczenie 32. Wyznaczanie wodoszczelności metodąpenetrometru
Ćwiczenie 33. Wyznaczanie niepodatności na deszcz
Ćwiczenie 34. Wyznaczanie higroskopijności wyrobów tekstylnych
Ćwiczenie 35. Wyznaczanie wodochłonności względnej
i bezwzględnej wyrobów odzieżowych
Ćwiczenie 34. Wyznaczanie zmiany rozmiarów po zamoczeniu w wodzie..
Ćwiczenie 37. Wyznaczanie pH wyrobów włókienniczych
Literatura

Część III. Badania skór tekstylnych
Ćwiczenie 38. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań
Ćwiczenie 39. Identyfikacja i ocena organoleptyczna skór naturalnych

cechy chemiczne i fizyczne skór
Ćwiczenie 40. Wyznaczanie zawartości wilgoci w skórze
Ćwiczenie 41. Wyznaczanie gęstości skór
Ćwiczenie 42. Oznaczanie zawartości tłuszczu niezwiązanego
w skórze wyprawionej
Ćwiczenie 43. Oznaczanie zawartości tłuszczu związanego w skórze
wyprawionej
Ćwiczenie 44. Oznaczanie zawartości chromu w skórze wyprawionej....
Ćwiczenie 45. Oznaczanie pH i liczby dyferencji wyciągu wodnego

atrybuty mechaniczne skór odzieżowych
Ćwiczenie 46. Wyznaczanie wytrzymałości skór na rozciąganie
Ćwiczenie 47. Wyznaczanie wytrzymałości skór na rozdzieranie

atrybuty powłok wykańczalniczych
Ćwiczenie 48. Badanie wytrzymałości wykończenia na tarcie
Ćwiczenie 49. Badanie niepodatności cieplnej wykończenia
Ćwiczenie 50. Wyznaczanie odporności powłok kryjących
na wielokrotne zginanie
Ćwiczenie 51. Wyznaczanie oporności barwy na światło dzienne
i sztuczne
Ćwiczenie 52. Wyznaczanie niepodatności barwy na wodę
Ćwiczenie 53. Wyznaczanie odporności barwy na kroplę wody
Ćwiczenie 54. Wyznaczanie oporności materiałów na działanie
sztucznych czynników klimatycznych

parametry higieniczne skór
Ćwiczenie 55. Wyznaczanie nasiąkliwości metodą wagową
Ćwiczenie 56. Wyznaczanie przemakalności, nasiąkliwości
i przepuszczalności wodnej w warunkach aktywnych
Ćwiczenie 57. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej
Ćwiczenie 58. Wyznaczanie sorpcji i desorpcji pary wodnej poprzez
materiały skórzane
Ćwiczenie 59. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza poprzez skóry
wyprawione
Literatura
Streszczenie w języku angielskim