• Producent: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
  • Kategoria: Książki motoryzacyjne
  • Oprawa: twarda
  • Autor: Andrzej Zieliński
  • Ilość stron: 440
  • Rok wydania: 2008

Opis produktu

Bogato ilustrowany wykład z zakresu konstrukcji nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, z uwzględnieniem historii rozwoju, systematyki, budowy, projektowania, zarysu technice produkcji, wybranych zagadnień eksploatacyjnych i tendencji rozwoju. Użyteczne rozwiązania zespołów nadwozi wraz z elementami wyposażenia i najnowszymi systemami bezpieczeństwa.

Odbiorcy: studenci wyższych lat studiów magisterskich i inżynierskich kierunków mechanicznych o specjalności samochodowej i pokrewnych, słuchacze studiów podyplomowych w zakresie budowy pojazdów samochodowych, inżynierowie o specjalności samochodowej i pokrewnych, uczniowie techników samochodowych.

Spis treści:

Od Autora

Część I. Zagadnienia ogólne

1. Znaczenie i funkcje nadwozia

1.1. Funkcja użytkowa nadwozia
1.2. Funkcja techniczna nadwozia
1.3. Inne funkcje nadwozia
1.4. Definicja nadwozia

2. Historia i ewolucja nadwozi
2.1. Okres początkowy Antique (do końca 1905 roku)
2.2. Okres Veteran (lata 1906-1918)
2.3. Okres Vintage (lata 1919-1930)
2.4. Okres Classic (lata 1931-1947)
2.5. Okresy Modern i Total effective (po 1948 roku)

3. Klasyfikacje i podziały
3.1. Klasyfikacja nadwozi według formy zewnętrznej
3.1.1. Nadwozia zamknięte
3.1.2. Nadwozia otwarte
3.1.3. Nadwozia mieszane (kombinowane)
3.1.4. Nadwozia pochodne użytkowe
3.2. Podział na sektory handlowe
3.3. Podział nadwozi według przeznaczenia użytkowego

Część II. Budowa nadwozi

4. Ogólna budowa nadwozi samochodów osobowych

4.1. Koncepcja nadwozia
4.1.1. Kryteria prawne
4.1.2. Czynniki marketingowe
4.1.3. Czynniki technologiczne
4.2. Ergonomia
4.2.1. Człowiek w samochodzie
4.2.2. Rozmiary wewnętrzne
4.2.3. Inne czynniki użyteczne
4.3. Przestrzeń bagażowa
4.4. Rozmiary zewnętrzne
4.4.1. Długość pełna i rozstaw osi
4.4.2. Szerokość całkowita i rozstawy kół
4.4.3. Wysokość pełna
4.4.4. Zwisy przedni i tylny
4.4.5. Kąty natarcia i zejścia, a także kąt rampowy
4.4.6. Kąt pochylenia szyby przedniej
4.5. Architektura nadwozi
4.5.1. Uwagi ogólne
4.5.2. Bryła nadwozia jako całość
4.5.3. Szczegóły bryły nadwozia
4.5.4. Wnętrze nadwozia
4.5.5. Tuning nadwozia
4.6. Aerodynamika
4.6.1. Rozwój i pojęcia podstawowe
4.6.2. Opory aerodynamiczne
4.6.3. Optymalizacja kształtu samochodów
4.6.4. Aerodynamiczne aspekty bezpieczeństwa i komfortu
4.6.5. Badania i symulacje komputerowe
4.7. Bezpieczeństwo
4.7.1. Uwagi ogólne
4.7.2. Energia, siły i odkształcenia w trakcie kolizji
4.7.3. Bezpieczeństwo czynne
4.7.4. Bezpieczeństwo bierne
4.7.5. Bezpieczeństwo prewencyjne
4.7.6. Badania i symulacje komputerowe
4.8. Ekologia
4.8.1. Eliminacja krzywdzącości
4.8.2. Recykling
4.9. Geometria powierzchni nadwozia
4.9.1. Uwagi ogólne
4.9.2. Pojęcia podstawowe
4.9.3. Metody opracowywania powierzchni
4.9.4. Sposoby tworzenia powierzchni w programach CAD
4.10. Dokumentacja nadwozi
4.10.1. Uwagi ogólne
4.10.2. Opracowanie rysunkowo-modelowe
4.10.3. Opracowanie komputerowe
4.11. Zarys mechaniki i wytrzymałości nadwozi
4.11.1. Obciążenia obliczeniowe
4.11.2. Mechaniczny model kadłuba
4.11.3. Prosta powierzchnia konstrukcyjna i półskorupowy schemat konstrukcji cienkościennej
4.11.4. Obliczenia szczegółowe (MES)

5. Ogólna budowa nadwozi pochodnych od nadwozi samochodów osobowych

5.1. Uwagi ogólne
5.2. Czynniki wpływające na budowę nadwozi adaptowanych i pochodnych
5.3. Nadwozia samochodów dostawczych
5.3.1. Pojazdy dostawcze o nadwoziach adaptowanych z samochodów osobowych bez zmiany struktury
5.3.2. Pojazdy dostawcze o nadwoziach adaptowanych z samochodów osobowych po niepokaźnej zmianie struktury
5.3.3. Pojazdy dostawcze o nadwoziach pochodnych od samochodów osobowych
5.4. Nadwozia samochodów terenowych
5.5. Nadwozia specjalizowane
5.6. Rozwiązania specjalne

6. Rozwiązania konstrukcyjne zespołów nadwozi

6.1. Struktury nośne
6.1.1. Ramy nośne
6.1.2. Struktury samonośne
6.1.3. Budowa kadłubów zamkniętych
6.1.4. Budowa kadłubów otwartych
6.1.5. Materiały
6.2. Poszycia zewnętrzne i pokrywy
6.2.1. Poszycia zewnętrzne
6.2.2. Pokrywy
6.2.3. Oczekiwania montażowe
6.3. Zewnętrzne części wyposażenia
6.3.1. Zderzaki i listwy ochronne
6.3.2. Okna
6.3.3. Części dekoracyjne
6.3.4. Dachy otwierane
6.3.5. Inne komponenty wyposażenia zewnętrznego
6.4. Wewnętrzne elementy wyposażenia
6.4.1. Tablica rozdzielcza
6.4.2. Siedzenia i zagłówki
6.4.3. Wykończenie pokryw
6.4.4. Wykładziny wewnętrzne
6.4.5. Inne komponenty wyposażenia
6.5. Wyposażenie rozszerzające bezpieczeństwo
6.5.1. Pasy bezpieczeństwa
6.5.2. Poduszki gazowe
6.5.3. Inne systemy bezpieczeństwa
6.6. Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja
6.6.1. Oczekiwania fizjologiczne i użyteczne
6.6.2. Budowa układów wentylacji, ogrzewania i ochładzania wnętrza

Część III. Uzupełnienia

7. Kształt technice produkcji

7.1. Uwagi ogólne
7.2. Technika kadłubów nadwozi
7.3. Technika komponentów wyposażenia
7.4. Technologia konstrukcji głównego

8. Zagadnienia eksploatacyjne
8.1. Konserwacja nadwozi
8.2. Naprawy nadwozi

9. Tendencje rozwojowe

9.1. Koncepcja ogólna i walory użytkowe
9.2. Architektura
9.3. Struktury nośne, poszycia i pokrywy
9.4. Wnętrze i wyposażenie

Bibliografia