Opis produktu

Wysokiej Jakości Przewodowa Kamera Cofania/Parkowania.. ( dzienno-
-nocna )