Opis produktu

Polecamy minutnik mechaniczny w zarysie pomidora.
Oryginalny minutnik mechaniczny służący do odliczania nastawionego czasu.
Łączy ze sobą interesujący wygląd, prostotę używania efektywność
działania.
Użytkownik może ustawić czas do odliczania w zakresie od 1 do 55 minut.
Sercem minutnika jest specjalnie wyskalowana sprężyna metalowa
znajdująca się we wnętrzu urządzenia. Minutnik składa się z dwóch części.
Na górnej naniesiona jest podziałka oznaczająca minuty. W dolnej części
znajduje się strzałka służąca do ustawiania żądanej liczby minut.

Jak to działa?
żeby ustawić odliczane minuty należy przytrzymać lewą ręką dolną część
minutnika jednocześnie prawą ręką finezyjnie przekręcić górną część w
prawym kierunku aż do końca podziałki.
Należy robić to bardzo ostrożnie (z wyczuciem) aby nie uszkodzić sprężyny
napędowej. Po osiągnięciu końca podziałki należy zmienić kierunek obrotu
górnej części (tym razem w lewą stronę) aż do momentu gdy dolna strzałka
wskazywać będzie nastawiany czas.
I tak na przykład jeśli chcesz ustawić 5 minut to skręcając w lewo górną
część zatrzymaj się jak cyfra 5 zrówna się ze strzałką znajdującą się na
dolnej części obudowy. Po upłynięciu nastawionego czasu minutnik zacznie
donośnie dzwonić.
Po kilku sekundach sygnał alarmu wyłączy się automatycznie.

Uwaga
Ze względu na fakt, że minutnik mechaniczny odmierza czas za pomocą
napinanej sprężyny pomiar czasu może być obarczony niewielkim błędem.

krótki opis
rozmiary: 64 x 48 mm
Materiał: korzystnej jakości plastik z naniesioną powłoką w kolorze złotym
Funkcje: odliczanie czasu w przedziale 1 - 55 minut
Napęd: specjalnie ze skalowana sprężyna
artykuł FABRYCZNIE NOWY