Opis produktu

Polecamy minutnik w zarysie kapusty pekińskiej.
Oryginalny minutnik mechaniczny służący do odliczania nastawionego czasu.
Łączy ze sobą niebanalny wygląd, prostotę wykorzystywania produktywność
działania.
Użytkownik może ustawić czas do odliczania w zakresie od 1 do 55 minut.
Sercem minutnika jest specjalnie wyskalowana sprężyna metalowa
znajdująca się w środku urządzenia. Minutnik składa się z dwóch części.
Na górnej naniesiona jest podziałka oznaczająca minuty. W dolnej części
znajduje się strzałka służąca do ustawiania żądanej liczby minut.

Jak to działa?
aby ustawić odliczane minuty należy przytrzymać lewą ręką dolną część
minutnika równocześnie prawą ręką subtelnie przekręcić górną część w
prawym kierunku aż do końca podziałki.
Należy robić to nad wyraz ostrożnie (z wyczuciem) aby nie uszkodzić
sprężyny napędowej. Po osiągnięciu końca podziałki należy zmienić
kierunek obrotu górnej części (tym razem w lewą stronę) aż do momentu
gdy dolna strzałka wskazywać będzie nastawiany czas.
I tak na przykład jeśli chcesz ustawić 5 minut to skręcając w lewo górną
część zatrzymaj się jak cyfra 5 zrówna się ze strzałką znajdującą się na
dolnej części obudowy.
Po upłynięciu nastawionego czasu minutnik zacznie donośnie dzwonić.
Po kilku sekundach sygnał alarmu wyłączy się samoczynnie.

Uwaga
Ze względu na fakt, że minutnik mechaniczny odmierza czas za pomocą
napinanej sprężyny pomiar czasu może być obarczony niewielkim błędem.

niedługi opis
rozmiary: 80 x 55 mm
Materiał: korzystnej jakości plastik
Funkcje: odliczanie czasu w przedziale 1 - 55 minut
Napęd: specjalnie ze skalowana sprężyna
produkt FABRYCZNIE NOWY