Opis produktu

Domowy ATESTOWANY Neutralizator Radiestezyjny/Odpromiennik
szkodliwego Promieniowania.