Opis produktu

Nowa zapalniczka PowerLighter producenta Primus z ostro zakonczonym plomieniem ulatwia zapalenie palnika kuchenki i rozpalenie ogniska. Temperatura wynosi az 1300°C, co ulatwia zapalanie paliw plynnych w zlych warunkach pogodowych.