Opis produktu


Wzorcowanie alkomatu Alkohit X100 jest procesem polegającym na kontroli poprawności działania testera. Proces wzorcowania polega na porównaniu wyników alkomatu do tak zwanego "wzorca" Jako potwierdzenie przeprowadzenia cyklu wzorcowania wydawany jest dokument w postaci Świadectwa Wzorcowania. Procedura ta jest przeprowadzana w warunkach laboratoryjnych za pomocą specjalistycznej aparatury.

Urządzenie poddawane jest wzorcowaniu w dwóch punktach pomiarowych 0,10 mg/L i 0,25 mg/L.

Usługa wzorcowania skierowana jest głównie dla Klientów instytucjonalnych, dla których wyjątkowo ważne jest to, żeby wyniki pomiaru urządzenia mogły stanowić materiał dowodowy.

Zlecenie takiej usługi przede wszystkim realizowane jest dla:

  • służb mundurowych
  • szpitali oraz izb wytrzeźwień
  • firm budowlanych
  • firm transportowych
  • firm ochroniarskich
  • firm zajmujących się produkcją
  • i niemało innych