Opis produktu

Alkomat Policyjny Alco-czujnik IV CM

mobilny analizator wydechu asygnowany do stosowania we wnętrzu i na zewnątrz budynków oraz w samochodach (urządzenie zasilane baterią albo akumulatorem). Alco-czujnik IV CM jest podręcznym i przystępnym w obsłudze analizatorem wydechu z pamięcią wykonanych pomiarów. Zasada działania jest oparta na elektrochemicznym utlenianiu alkoholu

Główny elementem Alco-Sensora jest komórka pomiarowa, która przy korzystnym stosowaniu urządzenia powinna umożliwić wykonanie kilkudziesięciu tysięcy testów.

Jednostki pomiaru: mg/l

Zakres pomiaru: 0,00 – 2,00 mg/l*

dokładność wskazań/Błąd: zgodny z OIML. Wyznaczany na podstawie wzorcowania.

warianty pomiarów:

samoczynnY (DOWODOWY) staranny pomiar wdmuchiwanego powietrza przy pomocy ustnika jednorazowego. Procedura ta uruchamiana jest w chwili rozpoczęcia wdmuchiwania powietrza bez możliwości ingerencji operatora.

MANUALNY (WSTĘPNY) Procedurę tą uruchamia operator i na wydruku testu znajduje się informacja, iż test był przeprowadzony w trybie manualnym. Ten rodzaj testu przeznaczony jest dla osób utrudniających przeprowadzenie testu osób, które ucierpiały w kolizjach drogowych, osób nieprzytomnych lub do kontroli otoczenia.

Czas analizy: max. Do 5 sekund

śladowa objętość próbki: 1,2l (test dowodowy)*

Wynik: podawany w mg/l do dwóch miejsc po przecinku bez względu na wariant przeprowadzonego testu (automatyczny lub manualny).

Każdy Alco-detektor IV CM z pamięcią zaimplementowaną funkcję metrologiczną, która jest wymagana przy adjustacji sprzętów (według europejskich standardów OIML). Funkcja ta daje możliwość adjustacji urządzenia i odnotowywania tego faktu w pamięci Alco-Sensora IV.
W funkcji metrologicznej rozdzielczość wskazań wynosi 0,001 mg/l.