Opis produktu

F45 to wysokiej klasy alkomat bazujący na platynowym sensorze elektrochemicznym. Charakteryzują go drobne , a także czujka reagujący tylko na alkohol etylowy, dzięki czemu nie ma możliwości zafałszowania wyników poprzez inne czynniki albo substancje. Wyniki wyświetlane są na dwukolorowym, podświetlanym ekranie LCD, w zakresie od 0.00 do 4.00 ‰, z precyzyjnością do dwóch miejsc po przecinku. Urządzenie posiada optyczno-akustyczną sygnalizację alarmową, które aktywują się w po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu, jaki obowiązuje na terenie Polski.