Opis produktu

Adiustacja (Kalibracja) ze Świadectwem Wzorcowania Alkohit X30

Od dzisiaj w ofercie naszej marki znajduje się komplet adiustacji (kalibracji) oraz wzorcowania alkomatu. Posiadając dokument adiustacji, a także świadectwo wzorcowania jesteśmy kompletnie pewni wiarygodności posiadanego analizatora wydechu.

Adiustacja(kalibracja) alkomatu

Najważniejszą częścią każdego alkomatu jest czujnik, który lokalizuje alkohol w wydychanym powietrzu. Na działanie sensora mają wpływ nie tylko Nasze pomiary, ale także upływający czas.

Adiustacja jest to czynność posiadająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu – w Naszym przypadku dotyczy ona sensora analizatora wydechu. Alkomat jest konfigurowany w taki sposób, by wskazywał wartości alkoholu w wydychanym powietrzu najdokładniej jak to realne.

Wykonujemy ją przy pomocy asygnowanych do tego symulatorów oraz specjalnie przygotowanych wzorców etanolowych o potężnych stężeniach.

Wzorcowanie alkomatu

Nasze laboratorium wystawia do alkomatu Świadectwo Wzorcowania. Dokument wystawiony jest na postawie wzorcowania – sprawdzenia poprawności działania alkomatu względem wzorca odniesienia. Wykonujemy dwie serie pomiarowe na dwóch rozmaitych wzorcach o ściśle określonych stężeniach etanolu – 0,100 mg/l i 0,250 mg/l.

Uzyskane wyniki pozwalają wyodrębnić nam precyzyjny błąd pomiarowy i niepewność pomiarową badanego alkomatu. Dzięki temu mamy świadomość jak zachowuje się skalibrowany detektor alkomatu.

w przypadku, gdy alkomat prezentuje wartości w promilach (‰) przeliczamy tą wartość na mg/l przy pomocy specjalnego wzoru.

Jakość usług

W celu potwierdzenia wysokiej jakości naszych usług informujemy, że wzorce etanolowe są okresowo badane w Głównym Urzędzie Miar.

Informujemy,wykorzystywane symulatory wydechu firmy ACS Corp. Mają atesty.

Czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze.