Opis produktu

Adiustacja (Kalibracja) ze Świadectwem Wzorcowania Alkohit X3

Od teraz w ofercie naszej marki znajduje się komplet adiustacji (kalibracji) oraz wzorcowania alkomatu. Mając dokument adiustacji i świadectwo wzorcowania jesteśmy w całości pewni wiarygodności posiadanego analizatora wydechu.

Adiustacja(kalibracja) alkomatu

Najważniejszą częścią każdego alkomatu jest sensor, który namierza alkohol w wydychanym powietrzu. Na działanie sensora mają wpływ nie tylko Nasze pomiary, ale także upływający czas.

Adiustacja jest to czynność posiadająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu – w Naszym przypadku dotyczy ona sensora analizatora wydechu. Alkomat jest konfigurowany w taki sposób, żeby wskazywał wartości alkoholu w wydychanym powietrzu najdokładniej jak to osiągalne.

Wykonujemy ją przy pomocy asygnowanych do tego symulatorów, a także specjalnie przygotowanych wzorców etanolowych o mocnych stężeniach.

Wzorcowanie alkomatu

Nasze laboratorium wystawia do alkomatu Świadectwo Wzorcowania. Dokument wystawiony jest na postawie wzorcowania – sprawdzenia poprawności działania alkomatu względem wzorca odniesienia. Wykonujemy dwie serie pomiarowe na dwóch różnych wzorcach o ściśle określonych stężeniach etanolu – 0,100 mg/l, a także 0,250 mg/l.

Uzyskane wyniki pozwalają wyodrębnić nam precyzyjny błąd pomiarowy, a także niepewność pomiarową badanego alkomatu. Dzięki temu mamy świadomość jak zachowuje się skalibrowany sensor alkomatu.

w przypadku, gdy alkomat ukazuje wartości w promilach (‰) przeliczamy tą wartość na mg/l za pomocą specjalnego wzoru.

Jakość usług

W celu potwierdzenia wysokiej jakości naszych usług informujemy, że wzorce etanolowe są okresowo badane w Głównym Urzędzie Miar.

Informujemy,stosowane symulatory wydechu firmy ACS Corp. Mają dokumenty.

Czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze.