Opis produktu

Akumulator ołowiowo-kwasowy - bezobsługowy (wszystkie z kolekcji CBTX, CT, CTZ, CTR, CBT) – wymaga małego zaangażowania w proces wykorzystywania. Akumulator jest przypasowany do pracy w każdym położeniu (nie tylko w pionie). Pozwala na to zastosowana technologia polegająca na umieszczeniu w akumulatorze specjalnej maty wiążącej elektrolit. Woda zawarta w płynie jest odparowywana, ale wewnętrzny system nie zezwala na jej szeroki ubytek. Akumulator charakteryzuje się wysokim natężeniem prądu rozruchowego oraz ponadprzeciętną wytrzymałością na spadki napięcia i ewentualne przestoje. Mocne strony:* technika AGM (elektrolit uwięziony w macie szklanej)* całkowicie bezobsługowe* odporność na wstrząsy* W pełni bezpieczne (brak wycieków elektrolitu w razie pęknięcia pokrywy)* Wydłużony proces życia* Wysokie prądy rozruchowe* Zdolność szybkiego przyjmowania prądu